3.E.4 - Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

 • Plannummer

  3.E.4

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  30

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelseshøjden fastsættes til max. 10 meter, dog kan der etableres ét højlager på op til 30 meter. Herudover kan enkelte dele af bygninger gives en højde på op til 16 meter, hvis det er begrundet i hensyn til produktion, miljø eller lignende. Det kan tillades at begrænsede dele som skorstene, siloer, tanke eller lignende enkeltdele gives en større højde, dog max. 25 meter.

 • Miljø

  Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring Danrice og Orskov Foods. Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Særlige bestemmelser

  Langs landevejen skal der tilstræbes at skabe et helhedspræg med beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet således det visuelle indtryk bliver godt.

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget