Dyrehave Mølle

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Dyrehave Mølle

 • Plannummer

  1.BL.10

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse. Dog kan tillades enkelte mindre sekundære bygninger. Bebyggelse må kun opføres, så det ikke forstyrrer anlæggets historiske og arkitektoniske helhed.

 • Opholdsarealer

  Udenomsarealer og havens åbne og grønne helhedspræg skal opretholdes.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Ikke registreret