Dyrehave Mølle

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Dyrehave Mølle

 • Plannummer

  1.O.36

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Der må ikke udstykkes nye ejendomme inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse. Dog kan tillades enkelte mindre sekundære bygninger. Bebyggelse må kun opføres, så det ikke forstyrrer anlæggets historiske og arkitektoniske helhed. Bebyggelsen er fredet og bevaringsværdig.

 • Opholdsarealer

  Udenomsarealer og havens åbne og grønne helhedspræg skal opretholdes.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Kulturelle institutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget