1.B.4 - Nyborg, Frisengårdsvej m.m. åben-lav

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

  • Plannavn

    Nyborg, Frisengårdsvej m.m. åben-lav

  • Plannummer

    1.B.4

  • Anvendelse generelt

    Boligområde

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Bebyggelsesprocent

    35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Max. antal etager

    1.5

  • Max. bygningshøjde

    8.5

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Anvendelse

    Der kan etableres mindre detailhandel til områdets daglige forsyning i tilknytning til eksisterende butikstorv.

  • Bebyggelsens omfang

    Bebyggelsesprocent 25 for åben-lav og 35 for tæt-lav

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
  • Status

    Vedtaget