Nyborg, Yderpiererne

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Yderpiererne

 • Plannummer

  1.BL.1

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  18

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  I stueplan kan etableres liberale erhverv, kultur og turist aktiviteter, cafeer og lign.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 31.500 m2. Der skal være varierende etagehøjder og husdybder. 2 til 4 etager og punktvis 5 etager i den sydlige del af området, svarende til 1.500 m2.

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige, og der skal være fri passage.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn og delvist af lokalplan nr. 108, 229, 144A og 269

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget