1.B.46 - Nyborg, Ingolfsgade øst

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Ingolfsgade øst

 • Plannummer

  1.B.46

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks 30 for åben lav bebyggelse, 40 for tæt-lav og 60 for etagebyggeri. Maks. etageareal fastsættes til 3, og den maksimale bygningshøjde fastsættes til 8,5 meter. Dog må der bygges et hus med samme højde som Knudshovedvej 35, i 13,5 meters højde, mellem Knudshovedvej 31 og Knudshovedvej 35.

 • Trafik

  Den eksisterende stiforbindelse skal bevares.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget