2.T.1 - Ullerslev, off. område (naturgas)

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, off. område (naturgas)

 • Plannummer

  2.T.1

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget