2.R.2 - Ullerslev, rekreativt område, Kirkebakken

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, rekreativt område, Kirkebakken

 • Plannummer

  2.R.2

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Trafik

  Der kan etableres p-pladser til brug for kirken ved Kirkekrogen.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 49.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget