2.R.1 - Ullerslev, grønt område Bondemosen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, grønt område Bondemosen

 • Plannummer

  2.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Rekreativt område med stiforbindelser, legepladser, naturoplevelser og dyrehold.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og rekreative udnyttelse. Bygningerne skal tilpasses området ved materiale- og farvevalg, evt. træskure med græstag.

 • Opholdsarealer

  Området skal bevares som fælles friareal for Bondemosen og Ullerslev.

 • Trafik

  De rekreative stier i området, samt tilslutningerne til trafiksti, skal fastholdes.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget