2.O.7 - Ullerslev, offentligt område, Vibeskolen, m.m.

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, offentligt område, Vibeskolen, m.m.

 • Plannummer

  2.O.7

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området eromfattet af lokalplan nr. 10 og delvist omfattet af lokalplan 21.

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner, Offentlig administration

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget