2.O.5 - Ullerslev, offentligt område til Kirke og kirkegaard

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, offentligt område til Kirke og kirkegaard

 • Plannummer

  2.O.5

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etableres skovkirkegård i områdets østlige del.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres småbygninger til områdets drift. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 207.

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget