2.O.4 - Ullerslev, Egevang

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Egevang

 • Plannummer

  2.O.4

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 15

 • Specifik anvendelse

  7131

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget