2.E.2 - Ullerslev, Erhvervsomr. Bøgeskovvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Erhvervsomr. Bøgeskovvej

 • Plannummer

  2.E.2

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  40%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2.5 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Max. miljøklasse

  5

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2000

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 9

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2000 m2. Mindste facadelængde mod vej 30 m.

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget