2.E.1 - Ullerslev, Håndværkeromr. Solholm

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Håndværkeromr. Solholm

 • Plannummer

  2.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  40%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2.5 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1200

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 6 og 16

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1200m2.

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget