2.B.6 - Ullerslev, Boligomr. Ullerslev nord

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Boligomr. Ullerslev nord

 • Plannummer

  2.B.6

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent åben-lav 25, tæt-lav 35%.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 46

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige udpeges. Udpegede bygninger bevares og evt. ny-, om- og tilbygninger udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget