2.B.1 - Ullerslev, Bondemosen boligområde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, Bondemosen boligområde

 • Plannummer

  2.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent for åben-lav 30, tæt-lav 35%

 • Opholdsarealer

  De grønne fællesarealer skal opretholdes.

 • Trafik

  Det eksisterende stisystem skal fastholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og 5 samt lokalplan nr.2, 20, 27, 33, 35 og 43

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget