10.B.6 - Tårup, Hørageren nyt omr.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Tårup, Hørageren nyt omr.

 • Plannummer

  10.B.6

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1400

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse skal udformes som længehuse med den længste side mod vej.

 • Opholdsarealer

  Min. 10% af området skal udlægges til samlet fælles friareal. Området skal udlægges i forbindelse med det østfor liggende friareal.

 • Særlige bestemmelser

  Området udstykkes til max 10 grunde efter en samlet udstykningsplan. Grundstørrelse min. 1.400 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget