10.B.1 - Tårup, Hørageren

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Tårup, Hørageren

 • Plannummer

  10.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  700

 • Opholdsarealer

  Det fælles friareal ved Hørageren skal bevares og udvides med en sø mod syd mod krydset Bækvej/Tårup Byvej.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 2.1 og delvist af lokalplan nr. B 12.02.01

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 700 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget