13.R.1 - Svindinge, grønning

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Svindinge, grønning

 • Plannummer

  13.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Byens fælles friareal.

 • Opholdsarealer

  Området skal planlægges og beplantes som byens fælles fri- og opholdsareal.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget