13.O.1 - Svindinge, kirke

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Svindinge, kirke

 • Plannummer

  13.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Kirke, skole og sportsplads med klubhus

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres småbygninger til områdets drift. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 7.6.

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner, Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget