13.BL.2 - Svindinge, jordbrugsparceller

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Svindinge, jordbrugsparceller

 • Plannummer

  13.BL.2

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  3000

 • Bebyggelsens omfang

  Max. 500 m2 etageareal, heraf max. 300 m2 til boligformål

 • Miljø

  Hegning mod det åbne land skal ske med beplantning af naturligt hjemmehørende planter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 212

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 3.000 m2 og max. 1 ha.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Landsbyområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget