13.B.1 - Svindinge, Højvænget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Svindinge, Højvænget

 • Plannummer

  13.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Mest muligt af den eksisterende trævækst skal bevares.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 7.6 og delvist af 7.7. og BE 41.07.01

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget