9.R.1 - Skellerup, sportsplads

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Skellerup, sportsplads

 • Plannummer

  9.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 47

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget