5.B.1 - Refsvindinge, Banemarken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Refsvindinge, Banemarken

 • Plannummer

  5.B.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Område omfattet af lokalplan nr. 11.1 og delvist af O 31.4, 6.2.1 og byplanvedtægt nr. 5

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget