1.T.3 - Nyborg, Havnefronten

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Havnefronten

 • Plannummer

  1.T.3

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Parkeringsplads og havnefront som indgår i en rekreativ anvendelse af havnearealet.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan tillades opført mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion.

 • Opholdsarealer

  Havnepladsen er et offentligt fri- og opholdsareal for hele byen. Pladsen kan anvendes til torveplads med markeder. Boder må ikke være permanente.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16, 112C og 126

 • Specifik anvendelse

  Trafikanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget