1.T.1 - Nyborg, stationsområdet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, stationsområdet

 • Plannummer

  1.T.1

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan i forbindelse med stationen etableres mindre butikker, caféer, og anden privat servicevirksomhed til servicering af passagerer.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan tillades opført p-hus i indtil 3 etager på stationområdet.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 100

 • Specifik anvendelse

  Trafikterminal

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget