1.S.1 - Nyborg, sommerhusområde Østerøvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, sommerhusområde Østerøvej

 • Plannummer

  1.S.1

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet.

 • Trafik

  Stiforbindelser til strand skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 94

 • Særlige bestemmelser

  Sommerhuse må ikke ligge tættere på vej, sti og skel end 5 m og 2,5 m fra anden bebyggelse. Udhuse og carporte må ikke ligge tættere skel end 2,5 m.

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget