1.R.8 - Nyborg, Storebæltscentret

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Storebæltscentret

 • Plannummer

  1.R.8

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Hotel og kursusvirksomhed

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  Der skal være naturlig overgang til strandområderne.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 220

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget