1.R.7 - Nyborg, Idrætsparken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Idrætsparken

 • Plannummer

  1.R.7

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 248

 • Særlige bestemmelser

  Området skal lokalplanlægges forinden der kan ske yderligere bebyggelse

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget