1.R.5 - Nyborg, Hotel Hesselet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Hotel Hesselet

 • Plannummer

  1.R.5

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Området må ikke hegnes idet der skal være fri adgang til skov og strand.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 202

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget