1.R.23 - Nyborg, Svanedammen

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Svanedammen

 • Plannummer

  1.R.23

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Engarealer til afgræsning samt tilholdssted for fritidsklubber.

 • Bebyggelsens omfang

  Området rummer kolonihaveforeningen Elefanthøjen, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet. Der kan opføres mindre bygninger til områdets drift f.eks. fæskure i træ med græstag.

 • Trafik

  Stiforbindelser skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 3

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget