1.R.17 - Nyborg, kælkebakken v. Egevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, kælkebakken v. Egevej

 • Plannummer

  1.R.17

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området skal bevares som fælles friareal for bydelen.

 • Opholdsarealer

  Søen og området omkring skal forskønnes og holdes i god miljømæssig stand.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 132

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget