1.R.15 - Nyborg, Havekolonien Helgetoften

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Havekolonien Helgetoften

 • Plannummer

  1.R.15

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Området rummer kolonihaveforeningen Helgetoften, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet.

 • Trafik

  Stiforbindelser til det rekreative stinet bevares.

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget