1.R.12 - -Nyborg, byparken i Svandammen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, byparken i Svandammen

 • Plannummer

  1.R.12

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og funktion f.eks. musikpavillon, naturskole eller lign.

 • Trafik

  Stiforbindelser skal generelt opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 100

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst