1.R.10 - Nyborg, Nyborg Strandcamping, Skærven og Fyns Badestrand

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Nyborg Strandcamping, Skærven og Fyns Badestrand

 • Plannummer

  1.R.10

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Strand med restaurant, kiosk og toiletbygning til områdets drift.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 105 og 138

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv, Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget