1.R.1 - Nyborg, Teglværksskoven

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Teglværksskoven

 • Plannummer

  1.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Restaurationsvirksomhed med få overnatningsmuligheder kan opretholdes.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og rekreative udnyttelse

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv, Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget