1.O.9 - Nyborg, Birkhovedskolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Birkhovedskolen

 • Plannummer

  1.O.9

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  17000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Området har en samlet rummelighed på 17.000 m2 etageareal. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 100

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget