1.O.35 - Nyborg, Bo-institution, Rævebakkevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Bo-institution, Rævebakkevej

 • Plannummer

  1.O.35

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  7131

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget