1.O.3 - Nyborg, Centret for Døve

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Centret for Døve

 • Plannummer

  1.O.3

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.8

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Såfremt anvendelsen til institution ophører anvendes området til erhverv.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 234 og delvist af 257

 • Specifik anvendelse

  7131

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget