1.O.15 - Nyborg, sygehus m.m.

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, sygehus m.m.

 • Plannummer

  1.O.15

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Ved nedlæggelse af sygehuset som virksomhed kan de i området beliggende tjenesteboliger udstykkes til boligformål.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  Sygehushaven er bevaringsværdig og skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 241, 135 og 136

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget