1.O.13 - Nyborg, Tårnparken

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Tårnparken

 • Plannummer

  1.O.13

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er delivist omfattet af lokalplan nr. 16 og 89

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget