1.O.12 - Nyborg, gl. Vestervold skole

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, gl. Vestervold skole

 • Plannummer

  1.O.12

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Ingen yderligere bebyggelse, ejendommen er bevaringsværdig.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16 og 81

 • Specifik anvendelse

  Offentlig administration

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget