1.O.12 - Nyborg, gl. Vestervold skole

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

  • Plannavn

    Nyborg, gl. Vestervold skole

  • Plannummer

    1.O.12

  • Anvendelse generelt

    Område til offentlige formål

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Bebyggelsens omfang

    Ingen yderligere bebyggelse, ejendommen er bevaringsværdig.

  • Lokalplaner

    Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16 og 81

  • Specifik anvendelse

    Offentlig administration

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
  • Status

    Vedtaget