1.O.10 - Nyborg, kirkegården v. Ravelinen

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, kirkegården v. Ravelinen

 • Plannummer

  1.O.10

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres småbygninger til områdets drift. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Opholdsarealer

  En del af området er omfattet af fæstningsfredningen.

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget