1.E.5 - Nyborg, Lindholm Havn

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Lindholm Havn

 • Plannummer

  1.E.5

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  4 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  6

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Miljø

  Den eksisterende støjvold skal til en hver tid tilpasses virksomhedernes støjniveau. Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring EkoKem.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 222

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelser min. 1.000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst