1.E.4 - Nyborg, Erhvervsområde Øst, KK

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde Øst, KK

 • Plannummer

  1.E.4

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  50%

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  7

 • Min. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2500

 • Miljø

  Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring EkoKem

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 124

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2.500 m2.

 • Specifik anvendelse

  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget