1.E.3 - Nyborg, erhvervsområde øst.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, erhvervsområde øst.

 • Plannummer

  1.E.3

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  6

 • Min. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2500

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres højlager jvf. lokalplanen max. bygningshøjde 26 m.

 • Miljø

  Området er omfattet af risikokonsekvenszone omkring EkoKem

 • Lokalplaner

  Omfattet af lokalplan nr. 84

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2.500 m2.

 • Specifik anvendelse

  Tung industri

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget