1.E.2 - Nyborg, Slipshavnsvej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Slipshavnsvej

 • Plannummer

  1.E.2

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  50%

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  24

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2500

 • Anvendelse

  Anvendelsen fastlægges til erhvervsformål, kontor og serviceerhverv. Facader og indgangspartier skal orienteres mod hhv. Storebæltsvej og Slipshavnsvej.

 • Opholdsarealer

  P-pladser, levende hegn, plæner og osv. skal afstemmes i niveau og udseende, så området fremstår som en helhed.

 • Trafik

  P-pladser må ikke orienteres mod vej.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 271

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2500 m2

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget