1.E.18 - Nyborg, Erhvervsområde

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde

 • Plannummer

  1.E.18

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  3250 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes oplevelsescenter, destilleri med tilknyttet produktion, lager, café, salg og tilhørende faciliteter.

 • Bebyggelsens omfang

  Max 2 etager i 11 meters højde. Max. etageareal 3250 m2.

 • Opholdsarealer

  Opholdsarealer skal disponeres som en samlet helhed i relation til anvendelsen og i forhold til område 1.BL.1

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 235

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget