1.E.14 - Nyborg, Værkstedsområdet Nord

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Værkstedsområdet Nord

 • Plannummer

  1.E.14

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  5100 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 5100 m2 i min. 2 etager og max. 3-4 etager

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn

 • Særlige bestemmelser

  Områdets beliggenhed som indgang til bymidten kræver særlig arkitektonisk opmærksomhed.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget