1.E.12 - Nyborg, Erhvervsområde Vest

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde Vest

 • Plannummer

  1.E.12

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse mod Hjulbyvej og Fynsvej skal være af høj arkitektonisk kvalitet. Der må ikke være udendørs oplag og parkeringsarealer mod disse veje.

 • Miljø

  Området skal zoneres så de mest miljøbelastende erhverv placeres i centrum af området og de mindre miljøbelastende virksomheder mod naboområderne.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 53 og 214

 • Specifik anvendelse

  Tung industri

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget