1.E.10 - Nyborg, Nyvirke m.m

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Nyvirke m.m

 • Plannummer

  1.E.10

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Omdannelsesområde fra erhverv til bolig

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen hertil og i faldende bygningshøjde mod voldterræn.

 • Opholdsarealer

  Såfremt anvendelsen ændres til boligformål, skal der skabes fælles friarealer op mod voldterrænet.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 76

 • Særlige bestemmelser

  De gl. fabriksbyninger bevares. Ved områdefornyelse skal lokalplanlægning ske for hele området under et.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Byomdannelsesområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget